533 114 331 604 573 733
Lublin / Świdnik, Wyszyńskiego 26

kwantowa analiza zdrowia Lublin

 Kwantowa analiza zdrowia to rodzaj badania biorezonansowego, który obrazuje stan czynnościowy wielu układów i narządów . Badanie kwantowe wykonywane jest za pomocą aparatu o nazwie kwantowy analizator - innowacyjne urządzenie, w którym wykorzystano połączenie najnowszych technologii w dziedzinie fizyki kwantowej, bioinformatyki , elektroniki i innych nauk. Urządzenie poprzez specjalny czujnik i wzmacniacz odczytuje i rejestruje bardzo małe pola elektromagnetyczne, jakie emitują komórki ludzkiego organizmu. Częstotliwość zarejestrowanych fal jest porównywana z wzorcem kwantowego rezonansu i oceniana jest regularność fal metodą Fouriera. Sygnał fal elektromagnetycznych emitowanych przez różne organy odzwierciedla stan organizmu.

Kwantowa ocena funkcji organizmu umożliwia wykrycie wczesnych zmian i zaburzeń czynnościowych oraz pomaga znaleźć pierwotną przyczynę niedomagań organizmu i podjąć działania zmierzające do przywrócenia równowagi.

Kwantowa analiza zdrowia pokazuje ponad 30 raportów i pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia .Możemy ocenić jak funkcjonuje:

Ocena kwantowa wykrywa również : przykładowy raport- niedobory witamin


Kwantowa analiza
zdrowia pokazuje również:

Badanie kwantowe jest szybkie i nieinwazyjne, osoba badana trzyma w ręku elektrodę przez 1 min i w tym czasie rejestrowane są wszystkie pomiary..  Po każdym badaniu zapewniamy konsultację: interpretację raportów ze szczegółowym omówieniem wyników oraz wskazówki dietetyczne i propozycję indywidualnej suplementacji.

Czas badania wraz z konsultacją to 40 - 60 min

Kluczowe problemy powszechnie występujące przy współczesnym modelu życia, które potwierdza kwantowa ocena stanu organizmu to: obecność w organizmie toksyn i metali ciężkich, zakwaszenie organizmu, zaburzenia równowagi jelitowej oraz niedobory witamin i minerałów.

 Kwantowa ocena - przeciwwskazania do badania  :

Uwaga: Kwantowa ocena funkcji organizmu służy profilaktyce i nie stanowi diagnozy medycznej, jednak może być cenną wskazówką do dalszej, szczegółowej diagnostyki..